JINR
Dubna, Moscow Region, Russia
Author
Agapov, N.N.
Akishin, P.G.
Alfeev, A.V.
Andreev, V.
Balalykin, N.
Batin, V.
Bogomolov, S.L.
Borisov, O.N.
Dmitriev, S.N.
Donets, D.E.
Donets, E.D.
Donets, E.E.
Dudarev, A.
Eliseev, A.V.
Filatov, Y.
Filippova, M.
Franko, J.
Gikal, B.
Gorbachev, E.V.
Govorov, A.
Gudkov, D.
Gulbekyan, G.G.
Ivanenko, I.A.
Kalagin, I.V.
Kapishin, M.N.
Karamyshev, O.
Karamysheva, G.A.
Karpinsky, V.
Kazacha, V.I.
Kazarinov, M.Y.
Kazarinov, N.Yu.
Kekelidze, V.D.
Khodzhibagiyan, H.G.
Kirichenko, A.
Kostromin, S.A.
Kovalenko, A.D.
Kozlov, O.S.
Lebedev, N.I.
Lednicky, R.I.
Meshkov, I.N.
Mikhailov, V.A.
Mikhaylov, V.A.
Monchinsky, V.
Morozov, N.A.
Nozdrin, M.A.
Olshevsky, A.G.
Olyunin, A.
Osipov, N.F.
Papash, A.I.
Romanov, S.
Romanov, V.M.
Rukoyatkina, T.V.
Samoshkin, A.
Samsonov, E.
Shakun, N.G.
Shirkov, G.
Shirkov, S.G.
Sidorin, A.O.
Slepnev, I.
Slepnev, V.
Smirnov, A.V.
Soldatov, V.
Solodko, A.
Sorin, A.
Syresin, E.
Tikhomirov, A.
Topilin, N.D.
Trubnikov, G.V.
Tuzikov, A.
Vasilishin, B.
Vorozhtsov, A.S.
Yulian, Yu.A.