S2Innovation
Kraków, Poland
Author
Celary, M.
Gandor, M.
Goryl, P.P.
Kedron, K.
Kowalski, G.W.
Liszcz, M.
Nabywaniec, M.
Żytniak, Ł.