EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Balbekov, V. I.

Title Page
Coupling Resonance 2Qy-2Qx=0 Excited by Sextupolar Magnetic Fields 738
  • V. I. Balbekov, P. N. Chirkov (IHEP, Protvino)
 
The Effect of Vacuum Chamber Wall Conductivity of an Accelerator on the Value of Coulomb Tune Shifts 792
  • V. I. Balbekov (IHEP, Protvino)
 
Results on Testing Pilot Industrial Batch of SC Magnets for the UNK 1411
  • A. I. Ageev, N. I. Andreev, V. I. Balbekov, P. N. Chirkov, V. I. Dolzhenkov, K. F. Gertsev, V. I. Gridasov, K. P. Myznikov, N. L. Smirnov, V. A. Sychev, V. V. Sytnik, N. M. Tarakanov, L. M. Tkachenko, V. A. Vasiliev, S. I. Zinchenko, A. V. Zlobin (IHEP, Serpukhov)