IHEP Protvino
Protvino, Moscow Region

Author
Belyaev, O.K.
Budanov, Yu.
Ivanov, S.V.
Kazakov, S.Y.
Maltsev, A.P.
Maltsev, I.G.
Stepanov, V.B.
Strekalovskyh, S.A.
Teplyakov, V.A.
Zenin, V.