Solaris
Krakow, Poland
Author
Bocchetta, C.J.
Goryl, P.P.
Królas, K.
Młynarczyk, M.
Nietubyć, R.
Stankiewicz, M.J.
Tracz, P.S.
Walczak, Ł.
Wawrzyniak, A.I.