EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Maier, R.

Title Page
The COSY-Jülivh Project - May 1990 Status 131
  • R. Maier, U. Pfister, R. Theenhaus (Forschungszentrum Jülich GmbH)
 
Non-Beam Disturbing Diagnostics at COSY-Jülich 800
  • R. Maier, J. Bojowald, R. Danzglock, U. Hacker, H. Labus, H. Lawin, J. - D. Witt (Forschungszentrum Jülich GmbH)
 
Electron Cooling in COSY-Jülich 1580
  • R. Maier, B. Seligmann, H. J. Stein (Forschungszentrum Jülich GmbH)