Ibaraki University, Electrical and Electronic Eng.
Ibaraki

Author
Saigusa, M.S.
Saitou, Y.