HOME
PAC2003 Authors PAC2003 Logo
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Franczak, B.

Paper Title Page
ROPA006 The GSI Synchrotron Facility Proposal for Acceleration of High Intensity Ion and Proton Beams 589
 
  • P. Spiller, K. Blasche, O. Boine-Frankenheim, G. Franchetti, B. Franczak, I. Hofmann, P. Huelsmann, K. Kaspar, A. Krämer, G. Moritz, E. Mustafin, H. Reich-Sprenger, P. Schuett (Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH)
 

HOME