JINR
Dubna, Moscow Region, Russia
Author
Gostkin, M.
Kobets, V.V.
Minashkin, V.F.
Nozdrin, M.A.
Trifonov, A.
Zhemchugov, A.
Zhuravlyov, P.P.