EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Röth, R. W.

Title Page
Investigations on Superconducting 3 GHz Nine-cell Accelerator Cavities 1283
  • D. Reschke, W. Diete, B. Fischer, G. Müller, H. Piel, J. Pouryamout, R. W. Röth (Fachbereich Physik, Bergische Universität Wuppertal)
 
Thermal Stability of Superconducting Nb Cavities at 3 GHz 1325
  • R. W. Röth, H. -G. Kürschner, G. Müller, H. Piel, D. Reschke (Fachbereich Physik, Bergische Universität Wuppertal)