EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Araki, A.

Title Page
A Test of a 3-GeV Operation at the Photon Factory Storage Ring 483
  • Y. Kobayashi, A. Araki, Y. Kamiya (Photon Factory, KEK, Tsukuba)
 
Variation of the Circumference in a Storage Ring and Expansion of the Building 1631
  • T. Katsura, A. Araki, H. Nakamura (Photon Factory, KEK, Tsukuba), Y. Kamiya (ISSP, Tokyo), Y. Fujita (Photon Factory, KEK and Shimuza Corporation, Japan)