EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Winkler, G.

Title Page
First Operation of a Full-Size Superconducting Cavity Unit in LEP 152
  • C. Arnaud, Ph. Bernard, D. Bloess, P. Brown, G. Cavallari, E. Chiaveri, E. Ciapala, P. Collier, W. Erdt, H. Frischholz, D. Güsewell, G. Geschonke, E. Haebel, N. Hilleret, H. Lengeler, E. Peschardt, J. Schmid, R. Stierlin, J. Tückmantel, W. Weingarten, G. Winkler (CERN)
 
Test of the First Full-Size LEP Superconducting Cavity Module 1076
  • C. Arnaud, P. Brown, G. Cavallari, E. Chiaveri, E. Ciapala, W. Erdt, H. Frischholz, D. Güsewell, G. Geschonke, N. Hilleret, E. Peschardt, J. Tückmantel, W. Weingarten, G. Winkler (CERN)