EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Popkov, Yu.

Title Page
Simulation and Experimental Studies of 699.3 MHz RF-Structures for the Electron Pulse Stretcher 1034
  • I. M. Karnaukhov, I. I. Koba, Yu. Popkov, Yu. N. Telegin, N. A. Trushkin, G. V. Tsepilov (IPT, Kharkov & IHEP, Serpukhov)