EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Kuno, K.

Title Page
Performance of the Vacuum System for SORTEC 1 GeV Electron Storage Ring 1335
  • M. Ohno, N. Awaji, T. Iida, T. Kojiro, K. Kuno, S. Nakamura, T. Tomimasu, H. Tsuchidate (SORTEC Corp.,MITSUBISHI Elec. Corp., Japan, TOSHIBA Corp., Tokyo & Electrotechn.)