RFNC-VNIITF
Snezhinsk, Chelyabinsk region

Author
Naumenko, M.Y.