NSC/KIPT
Kharkov

Author
Ayzatskiy, M.I.
Azhazha, V.
Bomko, V.A.
Boriskin, V.N.
Dovbnya, A.N.
Dyachenko, O.F.
Karnaukhov, I.M.
Khodak, I.V.
Kobets, A.P.
Kononenko, S.G.
Kostromin, A.S.
Krasnorutzkiy, V.E.
Kushnir, V.A.
Lesnykh, M.S.
Mytrochenko, V.V.
Neklyudov, I.M.
Pavlij, K.V.
Perezhogin, S.A.
Ptukhina, Z.O.
Reshetnikov, V.N.
Soldatov, S.
Tishkin, S.S.
Tur, Y.D.
Yegorov, A.M.
Zabotin, A.V.
Zajtsev, B.V.
Zelinsky, A.Y.
Zhuravlev, V.G.
Zinchenko, B.N.