JAEA/LINAC
Ibaraki-ken

Author
Ao, H.
Hasegawa, K.
Hirano, K.
Morishita, T.
Ueno, A.