IHEP Protvino
Protvino, Moscow Region

Author
Belyaev, O.K.
Budanov, Yu.A.
Maltsev, A.
Zvonarev, I.A.