VECC
Kolkata, India
Author
Ahammed, M.
Chakrabarti, A.
Dechoudhury, S.
Mondrel, M.
Naik, V.